B. (Bregje) Prent MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa Geschiedenis
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Geschiedenis

Titel promotieonderzoek:

Gevoelige onderwerpen in de klas

Korte beschrijving:

In een samenleving waarin door migratie en internet conflicterende perspectieven bij elkaar komen in het klaslokaal, is het van belang dat (geschiedenis)docenten zich vaardig en zelfverzekerd voelen om het onderwijsleergesprek over gevoelige onderwerpen in goede banen te leiden. Dit is geen gemakkelijk opdracht want hoe zorg je ervoor dat leerlingen hun mening geven, naar elkaar luisteren en dat de verschillende denkbeelden op een historisch verantwoorde manier worden onderzocht? In dit onderzoek worden de benadering van dialogisch onderwijs en de expliciete instructie over multiperspectiviteit en de ethische dimensie aangedragen om het onderwijsleergesprek over gevoelige onderwerpen op een constructieve wijze te voeren. Een lessenserie op basis van deze principes geeft handvatten voor de professionalisering van docenten. De expliciete instructie over multiperspectiviteit en de ethische dimensie, kan een effect hebben op de mate waarin leerlingen in staat zijn om op een opbouwende manier deel te nemen aan het onderwijsleergesprek over gevoelige onderwerpen.

Opleiding en achtergrond

  • Lerarenopleiding aan de UvA
  • MA Geschiedenis. Afgestudeerd op ‘De canon van de Nederlandse geschiedenis: een nieuwe nationale mythe? De betekenis van de hernieuwde aandacht voor de canon in het geschiedenisonderwijs’.
  • Projectmedewerker bij stripboek ‘De Brief’. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van lesmateriaal bij de strip.

Werkkring

Het 4e gymnasium, Amsterdam

Contact

prent@het4e.nl