Postdoc VO GW

Postdoc VO GW maakt het mogelijk voor docenten om het lesgeven te combineren met postdoconderzoek in hun directe onderwijsomgeving. Samen met de beurzenprogramma’s Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa, Dudoc-Bèta, PromoDocs en PostDoc-VO is ook dit Postdoc VO GW programma erop gericht het aantal leraren die didactisch onderzoek doen te verhogen. Met deze beurzen wordt er gewerkt aan een sterkere verbintenis tussen onderzoek en onderwijspraktijk, en wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijs daardoor te versterken.

Lees meer.