Drs. A. (Astrid) van Winden

Promovendus Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Astrid maakt deel uit van de Dudoc-Alfa lichting 2017.

Promotieonderzoek

Naar een didactiek voor het formuleren van alinea's

‘Ook zal het voor de regering een stuk minder geld kosten. Per jaar worden er tientallen miljarden euro’s uitgegeven voor de medische zorg. Word geschreven door Martin Buijsen in de Trouw. De mensen die een donororgaan hebben gekregen hoeven niet meer elke dag aan een apparaat te liggen en kunnen zelf gaan werken. Zo ligt Linda van Doremalen nog maar twee keer per jaar een paar dagen in het ziekenhuis. Zegt Kim Bos op NRC.nl. Hieruit blijkt ook dat in plaats van 365 dagen niks kunnen doen en alleen in het ziekenhuis moeten liggen’.

Dit schrijft een H5-leerling tijdens het schoolexamen na zeven weken intensieve lessen over het schrijven van een betoog. Het frustreert mij (en ook mijn collega’s). Het ontbreekt ons aan een didactiek om leerlingen goede alinea’s te laten formuleren. Vanuit wetenschappelijke theorieën is wel bekend hoe een goede en functionele alinea eruit ziet, maar niet hoe we dat inzicht overbrengen naar en productief maken voor het schrijfvaardigheidsonderwijs. Daarom is het doel van dit onderzoek een wetenschappelijk verantwoorde en praktische didactiek te ontwikkelen waarmee docenten leerlingen het schrijven van alinea’s kunnen aanleren vanuit het perspectief van het genre.

Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen


Publicaties

  • Wat typeert een begrijpelijke alinea? Een reconstructie van alineanormen voor het voortgezet onderwijs- Download

Opleiding en achtergrond

Universiteit Leiden – Faculteit Letteren – Nederlandse taal- en letterkunde

Specialisatie: Moderne Taalkunde (eerste graad)

Werkkring

Christelijk Lyceum, Delft