Dr. A. (Astrid) van Winden

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Astrid maakte deel uit van de Dudoc-Alfa lichting 2017. Ze is ook actief bij VONK.

Nederlands

Publicaties

  • Winden, A. van, Haaften, T. van & Stukker, N. (2020). Wat typeert een begrijpelijke alinea? Een reconstructie van alineanormen voor het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 42(1), 3-30.- Download
  • Winden, A. van, Stukker, N. Schooten, E. van, Haaften, T. van & Janssen, F. (2021). Hoe zien de alinea's van onze leerlingen eruit? Over de kenmerken van alinea's in e-mails en betogende kenmerken van havoleerlingen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 43(3), 291-321.- Download
  • Winden, A. van, Haaften, T. van, Janssen, F., Stukker, N. & Glopper, K. de (2023). Wat weten leerlingen over alinea's? Over de kennis van het schrijven van alinea's en de self-efficacy-beliefs van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 24(1), 15-28.- Download
  • Winden, A. van, Haaften, T. van, Stukker, N., Schooten, E. van, Janssen, F. & Glopper, K. de (2023). De effecten van het werken met een toolbox op de kennis, self-efficacy beliefs en vaardigheden van leerlingen die alinea's schrijven. Tijdschrift voor Taalbeheersing.
  • Winden, A. van (2023). Van struikelblok naar bouwsteen, Een vakdidactisch ontwerponderzoek naar het schrijven van begrijpelijke alinea's door leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dissertatie.- Download

Opleiding en achtergrond

Universiteit Leiden – Faculteit Letteren – Nederlandse taal- en letterkunde

Specialisatie: Moderne Taalkunde (eerste graad)

Werkkring

Christelijk Lyceum, Delft

Promotieonderzoek

Een vakdidactisch ontwerponderzoek naar het schrijven van begrijpelijke alinea’s door leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

‘Ook zal het voor de regering een stuk minder geld kosten. Per jaar worden er tientallen miljarden euro’s uitgegeven voor de medische zorg. Word geschreven door Martin Buijsen in de Trouw. De mensen die een donororgaan hebben gekregen hoeven niet meer elke dag aan een apparaat te liggen en kunnen zelf gaan werken. Zo ligt Linda van Doremalen nog maar twee keer per jaar een paar dagen in het ziekenhuis. Zegt Kim Bos op NRC.nl. Hieruit blijkt ook dat in plaats van 365 dagen niks kunnen doen en alleen in het ziekenhuis moeten liggen’.

Dit schrijft een H5-leerling tijdens het schoolexamen na zeven weken intensieve lessen over het schrijven van een betoog. Het frustreert mij (en ook mijn collega’s). Het ontbreekt ons aan een didactiek om leerlingen goede alinea’s te laten formuleren. Vanuit wetenschappelijke theorieën is wel bekend hoe een goede en functionele alinea eruit ziet, maar niet hoe we dat inzicht overbrengen naar en productief maken voor het schrijfvaardigheidsonderwijs. Daarom is het doel van dit onderzoek een wetenschappelijk verantwoorde en praktische didactiek te ontwikkelen waarmee docenten leerlingen het schrijven van alinea’s kunnen aanleren vanuit het perspectief van het genre.

10/01/2024

Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen