Drs. J.P.W.D. (Jeroen) Steenbakkers

Promovendus/a Dudoc-Alfa Nederlands
Rijksuniversiteit Groningen


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Bewuste taalvaardigheid in lessen Nederlands.

Korte beschrijving:

Het schoolvak Nederlands is een belangrijk vak voor de ontwikkeling van taalvaardigheid en geletterdheid. Een groeiend aantal vakdidactici, wetenschappers en docenten is niet helemaal tevreden over het vak. Hun kritiek: het schoolvak heeft te weinig inhoud, is niet uitdagend genoeg, en het sluit te weinig aan bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid. Er is behoefte aan een nieuwe richting voor het schoolvak Nederlands waarbij toekomstige leerlingen ook taalbewustzijn ontwikkelen.

Dit onderzoek ontwikkelt volgens een ontwerpgerichte aanpak exemplarisch een lessenserie schrijfstijl voor klas 3 en 4 van het havo en vwo die voorziet in een curriculaire proeve voor verwerving van taalbewustzijn in het voortgezet onderwijs. De effecten van het bestaande schrijfstijlonderwijs en het vernieuwde schrijfstijlonderwijs worden gemeten en met elkaar vergeleken.

Opleiding en achtergrond

Universiteit Utrecht – Faculteit der Letteren – Nederlandse taal- en letterkunde

Specialisatie Moderne Letterkunde (eerste graad)

Werkkring

Ludgercollege, Doetinchem