Dr. J.P.W.D. (Jeroen) Steenbakkers


Promotie

Datum promotie:

13/04/2023


Vakgebied:

Nederlands

Korte beschrijving:

Het schoolvak Nederlands is een belangrijk vak voor de ontwikkeling van taalvaardigheid en geletterdheid. Een groeiend aantal vakdidactici, wetenschappers en docenten is niet helemaal tevreden over het vak. Hun kritiek: het schoolvak heeft te weinig inhoud, is niet uitdagend genoeg, en het sluit te weinig aan bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid. Er is behoefte aan een nieuwe richting voor het schoolvak Nederlands waarbij toekomstige leerlingen ook taalbewustzijn ontwikkelen.

Dit onderzoek ontwikkelt volgens een ontwerpgerichte aanpak exemplarisch een lessenserie schrijfstijl voor klas 3 en 4 van het havo en vwo die voorziet in een curriculaire proeve voor verwerving van taalbewustzijn in het voortgezet onderwijs. De effecten van het bestaande schrijfstijlonderwijs en het vernieuwde schrijfstijlonderwijs worden gemeten en met elkaar vergeleken.

Publicaties

  • Steenbakkers, J. (2004). Nederlands anders, zelfstandig leren in de Basisvorming. Levende Talen Magazine 91(3), 4-8- Download
  • Steenbakkers, J. (2004). Nederlands anders (2), spelling en grammatica in de Basisvorming. Levende talen Magazine(4), p. 8-13.- Download
  • Steenbakkers, J. (2005). Nederlands anders (3), jeugdliteratuur en zakelijk schrijven in de onderbouw. Levende Talen Magazine 92(3), p. 11-15. - Download
  • Steenbakkers, J. (2015). Emil worstelt met werkwoordspelling. Levende Talen Magazine 102(4), 4-8.- Download
  • Steenbakkers, J. & De Glopper, K. (2020). Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands. Opvoeders in en door de moedertaal- Download
  • Steenbakkers, J. & De Glopper, K. (2020). Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands (2): Persoonsvorming? #hoedan? Levende talen Magazine 107(2), p. 5-8.- Download
  • Steenbakkers, J., Stukker, N., & De Glopper, K. (2021). Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen. Pedagogische Studiën 98, 27-45.- Download
  • Steenbakkers, J. & Van Balen, J. Welke persoonsvorming? Een open brief aan het Meesterschapsteam Nederlands. WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Ed.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen – De kwestie. - Download

Opleiding en achtergrond

Universiteit Utrecht – Faculteit der Letteren – Nederlandse taal- en letterkunde

Specialisatie Moderne Letterkunde (eerste graad)

Werkkring

Ludgercollege, Doetinchem