Drs. M. (Moniek) Vis

Promovendus Dudoc-Alfa


Nederlands

Promotieonderzoek

Genredidactiek bij Nederlands: blijvend betere samenhang en bewuster geletterde leerlingen

Lees- en schrijfvaardigheid worden bij Nederlands vaak apart behandeld, terwijl een geïntegreerde aanpak veel voordelen heeft. Het inzetten van genredidactiek is een manier om de samenhang tussen lezen en schrijven te vergroten. Zo ontwikkelen leerlingen kennis over lees- én schrijfprocessen, zien zij de overeenkomsten tussen beide vaardigheden beter en worden zij zich bewuster van hun taalvaardigheid. Mijn onderzoeksvraag is dan ook: wat is het effect van samenhangend lees- en schrijfonderwijs op basis van genredidactiek in havo 4 op de lees- en schrijfvaardigheid en op genrekennis en –bewustzijn?

 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik samen met vo-docenten een lessenserie ontwikkeld over het lezen en schrijven van nieuwsberichten en een lessenserie over het lezen en schrijven van columns. De lessenseries worden in de havo 4-klassen van vijf scholen uitgevoerd. De ene helft van de leerlingen volgt de nieuwsberichtlessen en de andere helft de columnlessen. Voorafgaand aan en na afloop van de lessen maken alle leerlingen dezelfde lees- en schrijfopdrachten. Op deze manier kunnen de leerlingen uit de column- en de nieuwsberichtconditie met elkaar worden vergeleken. De verwachting is dat de columnleerlingen beter presteren op het lezen en schrijven van columns dan de nieuwsberichtleerlingen en vice versa.

Rijksuniversiteit Groningen


Opleiding en achtergrond

Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit der Letteren – Nederlandse taal-en letterkunde

Specialisatie: Middelnederlandse letterkunde (eerste graad)

Werkkring

Dollard College, Winschoten