Drs. M. (Moniek) Vis

Promovendus/a Dudoc-Alfa Nederlands
Rijksuniversiteit Groningen


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Genredidactiek bij Nederlands: blijvend betere samenhang en bewuster geletterde leerlingen.

Korte beschrijving:

Er is een gebrek aan samenhang binnen het vak Nederlands én leerlingen zouden bewuster geletterd moeten worden. Genredidactiek heeft de potentie dit voor elkaar te krijgen. Deze didactiek gaat niet uit van een bepaalde vaardigheid, zoals nu vaak bij Nederlands het geval is, maar vestigt de aandacht op de kenmerken van een bepaald genre, waardoor leerlingen bewuster geletterd worden. Het betreffende genre wordt aan de hand van verschillende vaardigheden ingeoefend, waardoor de samenhang binnen Nederlands vergroot. In het onderzoek wordt gekeken of de inzet van genredidactiek bij leerlingen uit 4 havo een blijvend positief effect oplevert op de transfer tussen lees- en spreekvaardigheid.

Opleiding en achtergrond

Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit der Letteren – Nederlandse taal-en letterkunde

Specialisatie: Middelnederlandse letterkunde (eerste graad)

Werkkring

Dollard College, Winschoten