DUDOC-ALFA

NIEUWE RONDE: Dudoc-Alfa 2017

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee opnieuw promotieprojecten gestart kunnen worden op 1 september 2017.

Deze ronde staat open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken. Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV,  Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Met name docenten van de zogenaamde ‘tekortvakken’ worden uitgenodigd om een aanvraag in de dienen, te weten Duits, Engels, Frans, Klassieke Talen en Nederlands.

Als u in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare beurzen, kunt u een aanvraag indienen op een van de op deze website beschreven onderzoeksthema’s. De deadline voor de – verplichte – intentieverklaring is 8 januari 2017. De aanvraag dient op 1 maart 2017 binnen te zijn.

Zie de voorwaarden voor deelname en selectie.

 

Dudoc-Alfa 2014

Op 1 september 2014 zijn de eerste 14 promotieprojecten Dudoc-Alfa gestart. Lees meer over deze ronde.

 

Dudoc-Alfa algemeen

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen.

Informatie over de doelen, de onderzoeksthema’s en de betrokken universiteiten leest u hier.