L.J.A. (Linda) Herrlitz-Biró

Promovendus/a Dudoc-Alfa Duits
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Duits

Titel promotieonderzoek:

Een genre-didactische aanpak voor schrijfvaardigheid in het vreemdetalenonderwijs Duits.

Korte beschrijving:

Dit project beoogt de inzet van genre-georiënteerd lesmateriaal voor schrijfvaardigheid in het vak Duits in de bovenbouw van het Vwo in Nederland te onderzoeken. De didactiek achter het lesmateriaal berust daarop dat leerlingen de patronen van teksthandelingen van verschillende tekstsoorten analyseren, leren herkennen en als basis voor hun zelfgeschreven teksten nemen. De effecten van deze didactiek zullen op basis van tekststructuur, culturele context, grammaticale correctheid en lexicale adequaatheid onderzocht worden; daarmee wordt beoogd een positieve invloed op schrijfvaardigheid Duits van de leerlingen te zien. Ook wordt er in deze studie onderzocht, of mogelijke effecten overdraagbaar zijn tussen docenten, tussen verschillende scholen en van schrijfvaardigheid naar spreekvaardigheid. De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan de theorie en de didactiek van de gestuurde vreemdetaalverwerving, zowel voor het schoolvak Duits als ook voor de andere schooltalen.

Publicaties

  • Van den Berk, I.A. & Herrlitz-Biró, L.J.A. (2013). Von Eisbergen und ihren Spitzen. Spuren eines wissenschaftlichen Werdegangs. Festschrift für Wolfgang Herrlitz. Münster: Waxmann
  • Herrlitz-Biró, L.J.A., et al. (2013). Key Words and the Analysis of Exploratory Talk. European Journal of Psychology of Education. DOI: 10.1007/s10212-013-0172-7.
  • Herrlitz-Biró, L.J.A. & Herrlitz, W. (2009). Zur semantischen Struktur der Verben vom Typ setzen und legen: System, Sprachvergleich und Sprachentwicklung. In: Bauer, G.U. (Hg.) Standpunkte und Sichtwechsel. Festschrift für Bernd Müller-Jacquier zum 60. Geburtstag. München: Iudicium.

Opleiding en achtergrond

Universiteit Utrecht – Faculteit der Letteren – Ruhr-Universität Bochum

Bachelor Duitse Taal en Cultuur

Master Duits: Taal en Ontwikkeling – Master opleiding Duits COLUU (eerste graads)

Werkkring

Amadeus Lyceum, Vleuten / UIL OTS Universiteit Utrecht