Nieuws

30 juli 2018
Vakoverstijgend

Pedagogische Studiën – Oproep voor bijdragen

Pedagogische Studiën is het wetenschappelijk peer-reviewed open access tijdschrift van het Nederlandse taalgebied. Pedagogische Studiën richt zich op ...

Lees meer
21 juni 2017
Dudoc-Alfa

Docenten klassieke talen gezocht voor “Ik kwam, ik las, ik overwon”

Geïntegreerd literatuuronderwijs in de bovenbouw klassieke talen Sinds drie jaar hebben docenten klassieke talen in de bovenbouw een nieuwe uitdaging: het ...

Lees meer
15 april 2016
Vakoverstijgend

“Toppers, die leraren die onderzoeken!”

De promovendi van het Dudoc-Alfa programma zijn 1,5 jaar op weg. Op zaterdag 9 april vertelden 12 van hen aan hun collega-leraren(opleiders), hun ...

Lees meer
04 december 2015
Vakoverstijgend

Intervisiebijeenkomst Dudoc-Alfa

Op 13 en 14 november 2015 kwamen de Dudoc-Alfa promovendi in Ede bijeen voor hun tweede intervisiebijeenkomst.

Lees meer
24 november 2015
Vakoverstijgend

#Literatuuronderwijs2032

Hoe moet het literatuuronderwijs er in de nabije toekomst uitzien? De gedachten hierover van een vijftigtal docenten, wetenschappers en vakdidactici werden ...

Lees meer
24 november 2015
Vakoverstijgend

‘Bewust Geletterd’ gunstig ontvangen

De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden ...

Lees meer
18 september 2015
Vakoverstijgend

Expertmeeting literatuurdidactiek

Op 18 september vond een expertmeeting 'Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs' bij Stichting Lezen plaats.

Lees meer
25 juni 2015
Vakoverstijgend

Symposium Schoolvak Nederlands – Letterkunde

Een van de belangrijkste doelen van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen is om via de vakdidactiek de band tussen het onderwijs en de ...

Lees meer
05 juni 2015
Vakoverstijgend

Discussiemiddag Geschiedenis 2032

Op 5 juni 2015, tijdens een tropische middag op de VU werd door onderwijzers, leraren, vakdidactici, historici en methode-ontwikkelaars gediscussieerd over ...

Lees meer
29 mei 2015
Vakoverstijgend

Expertmeeting Cultuureducatie

Op 29 mei 2015 organiseerde het Meesterschapsteam Cultuureducatie in samenwerking met het LKCA een eerste Expertmeeting, met als doel te inventariseren ...

Lees meer