Nieuws

30 juli 2018
Meesterschap
Vakoverstijgend

Woensdag 14 november: laureatendag leraren met een promotiebeurs

Op woensdag 14 november organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek te Utrecht een laureatendag, waarbij de laureaten van alle ...

Lees meer
30 juli 2018
Meesterschap
Vakoverstijgend

Pedagogische Studiën – Oproep voor bijdragen

Pedagogische Studiën is het wetenschappelijk peer-reviewed open access tijdschrift van het Nederlandse taalgebied. Pedagogische Studiën richt zich op ...

Lees meer
06 juli 2018
Meesterschap
Vakoverstijgend

Over de Grote Opdrachten van het leergebied Nederlands

De Meesterschapsteams Nederlands hebben samen met andere vertegenwoordigers van de universitaire neerlandistiek en vakdidactiek feedback geleverd voor de ...

Lees meer
02 juli 2018
Meesterschap
Vakoverstijgend

Wie doet er mee met een nieuwe ronde DOT’s?

Op 19 september a.s. ronden zes docentontwikkelteams hun werk af met een presentatie van lesmateriaal dat zij hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd vormt deze ...

Lees meer
27 april 2018
Meesterschap
Vakoverstijgend

Meesterschapsteams Nederlands leveren feedback op conceptvisie Curriculum.nu

Zaterdag 20 april jl. hebben de Meesterschapsteams Nederlands op de feedbackbijeenkomst van de gelegenheid gebruik gemaakt om vanuit de wetenschap een ...

Lees meer
21 juni 2017
Dudoc-Alfa

Docenten klassieke talen gezocht voor “Ik kwam, ik las, ik overwon”

Geïntegreerd literatuuronderwijs in de bovenbouw klassieke talen Sinds drie jaar hebben docenten klassieke talen in de bovenbouw een nieuwe uitdaging: het ...

Lees meer
15 april 2016
Meesterschap
Vakoverstijgend

“Toppers, die leraren die onderzoeken!”

De promovendi van het Dudoc-Alfa programma zijn 1,5 jaar op weg. Op zaterdag 9 april vertelden 12 van hen aan hun collega-leraren(opleiders), hun ...

Lees meer
04 december 2015
Meesterschap
Vakoverstijgend

Intervisiebijeenkomst Dudoc-Alfa

Op 13 en 14 november 2015 kwamen de Dudoc-Alfa promovendi in Ede bijeen voor hun tweede intervisiebijeenkomst.

Lees meer
24 november 2015
Meesterschap
Vakoverstijgend

#Literatuuronderwijs2032

Hoe moet het literatuuronderwijs er in de nabije toekomst uitzien? De gedachten hierover van een vijftigtal docenten, wetenschappers en vakdidactici werden ...

Lees meer
24 november 2015
Meesterschap
Vakoverstijgend

‘Bewust Geletterd’ gunstig ontvangen

De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden ...

Lees meer