Nieuws

Selectieronde Postdoc VO GW nu geopend!

Tussen december 2022 en juni 2023 vindt er een selectieprocedure plaats voor zes of zeven vakdidactische postdocprojecten, die zullen starten op 1 september 2023.

De call staat open voor gepromoveerde docenten in de schoolvakken van de Geesteswetenschappen die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV, Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Bij de selectie van onderzoeksvoorstellen geldt als uitdrukkelijk aandachtspunt dat er een zichtbare koppeling moet zijn van het onderwerp van het onderzoeksproject aan de onderwijspraktijk van de schoolorganisatie waar de onderzoeker is aangesteld. Door instemming met het indienen van het voorstel onderschrijft de onderwijsinstelling het belang van deze koppeling.

Meer informatie over de voorwaarden, de selectieprocedure, de deadlines, en het tijdpad vindt u hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.