Nieuws

Hans Das gepromoveerd!

Op 6 juli jl. heeft Hans Das zijn proefschrift, getiteld Poëzieonderwijs op maat: de ontwikkeling van de lyrische competentie van leerlingen op havo en vwo, verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. dr. Barend van Heusden (RUG) trad op als promotor. Verder werd Hans begeleid door dr. Theo Witte (RUG) en prof. dr. Gillis Dorleijn (RUG). Het onderzoek werd gefinancierd door NWO Promotiebeurs voor leraren.

Het proefschrift is hier vrijelijk in te zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.