Dr. A.M.L. (Rian) Aarts

Promotor/begeleider


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Rian Aarts is begeleider van het Dudoc-Alfa project van Gepco de Jong.