G.J. (Gepco) de Jong MEd

Promovendus Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Gepco is een van de promovendi van de Dudoc-Alfa lichting 2021.

Nederlands

Promotieonderzoek

Kritisch denken: een innovatief concept voor het literatuuronderwijs

Literatuuronderwijs laat de leerling kennismaken met situaties buiten de eigen leefwereld en is daarmee een belangrijke schakel in de persoonsvorming. Een sterk ontwikkelde kritische denkvaardigheid is een onmisbare factor in dit proces. Kritisch denken is een nuttig instrument in het literatuuronderwijs, maar daarnaast ook een essentiële academische vaardigheid waarvan de ontwikkeling vroegtijdig moet worden ingezet. Het onderzoek adresseert de implementatie van kritisch denken in het literatuuronderwijs, met als doel het kritisch denkvermogen van de leerlingen te versterken en daarmee de literaire competentie van de leerling te verbeteren.

De opbrengst van dit onderzoek is een theoretisch onderbouwd didactisch concept én lesmateriaal waarin het bewust kritisch denken gestimuleerd wordt. Docenten kunnen concept en materiaal inzetten in de verschillende fases van de leesontwikkeling van de leerling. Tijdens het gehele onderzoek wordt gewerkt vanuit de principes van Educational Design Research. Deze methodiek zorgt voor een structurele evaluatie en de daaropvolgende bijstelling.

Universiteit Leiden


Werkkring

Sint Odulphuslyceum, Tilburg