Dr. A.J.S. (Amos) van Gelderen

Promotor/begeleider

Universiteit van Amsterdam


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. A.J.S. (Amos) van Gelderen is copromotor van drs. M. (Moniek) Vis.

Psychologie en Onderwijskunde (Taalonderwijs en taal bij andere vakken)