Dr. A.J.S. (Amos) van Gelderen


Vakgebied:

Psychologie en Onderwijskunde (Taalonderwijs en taal bij andere vakken)

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. A.J.S. (Amos) van Gelderen is copromotor van drs. M. (Moniek) Vis.