Prof. Dr. M.C. (Marije) Michel


Vakgebied:

Moderne Vreemde Talen, Duits

Korte beschrijving:

Marije Michel is aan de UvA gepromoveerd op cognitieve en interactieve aspecten van taakgericht taalonderwijs. In haar huidige onderzoek kijkt ze naar (meertalige) schrijfprocessen in digitale en educatieve contexten.

Werkkring

Als adjunct hoogleraar Language Learning is Marije Michel verantwoordelijk voor het mvt onderwijs in de acht talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, NT2, Spaans, Russisch en Zweeds bij de afdeling Europese talen en culturen van de RUG, waar ze zelf ook taalvaardigheid Duits onderwijst.

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Marije Michel is lid van het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen en lid van het begeleidingsteam van Dudoc-Alfa promovendi Loes Groen en Chris Veldwijk.