L.A. (Loes) Groen MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa Engels
Rijksuniversiteit Groningen


Vakgebied:

Engels

Titel promotieonderzoek:

Een profielspecifieke Engelstalige academische leesvaardigheidsdidactiek.

Korte beschrijving:

In dit onderzoek zal een profielspecifieke academische leesvaardigheidsdidactiek ontworpen worden voor 6VWO-leerlingen ter voorbereiding op het lezen van Engelstalige wetenschappelijke teksten op de universiteit. In deze didactiek zullen per profiel onder andere de volgende aspecten aan bod komen: academische leesstrategieën, genrespecifieke en syntactische kenmerken van wetenschappelijke teksten, en academisch vocabulaire. De gebruikte teksten zullen oplopen in moeilijkheidsgraad (zone of proximal development) en voor de instructie zal gebruik gemaakt worden van ‘modelling’ door diverse ‘models’ (modellinginstructeurs). Daarnaast zullen leerlingen bij de teksten vragen beantwoorden die een beroep doen op hun hogere orde denkvaardigheden.

Er zal gekeken worden of de ontworpen leesvaardigheidsdidactiek leerlingen beter voorbereidt op het lezen van Engelstalige academische teksten in het vervolgonderwijs dan dat nu het geval is. Eveneens wordt onderzocht of leerlingen die deelgenomen hebben aan de leesvaardigheidstraining op de universiteit met meer zelfvertrouwen aan het lezen van Engelstalige teksten beginnen dan leerlingen die het programma niet gevolgd hebben. Daarnaast zal er gekeken worden welke van de verschillende ‘models’ het meest positieve effect heeft op het overbrengen van de didactiek en op de self-efficacy (zelfvertrouwen) van leerlingen.

Opleiding en achtergrond

Rijksuniversiteit Groningen – Educatieve Master Engelse Taal en Cultuur (eerste graad)

Werkkring

Dollard College Hommesplein, Winschoten