L.A. (Loes) Groen MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa Engels
Rijksuniversiteit Groningen


Vakgebied:

Engels

Titel promotieonderzoek:

'Read it!' Een profielspecifieke Engelstalige academische leesvaardigheidstraining

Korte beschrijving:

In dit onderzoek wordt een profielspecifieke academische leesvaardigheidstraining (Read it!) ontworpen voor 6VWO-leerlingen ter voorbereiding op het kritisch lezen van Engelstalige wetenschappelijke teksten op de universiteit. In deze achtdelige lessenserie maken leerlingen eerst kennis met het verschil tussen examenteksten en academische teksten en met het veld van de taalkunde: de teksten in de leestraining zijn allemaal gekoppeld aan taalkundige onderwerpen. In de daarop volgende lessen ontdekken leerlingen het nut van diverse leesstrategieën en leren ze deze te gebruiken door ‘modelinstructie’ en het zelf toepassen van de technieken. Halverwege de lessenserie gaan ze profielspecifieke academische teksten lezen, eerst nog geleid, maar daarna volledig zelfstandig.

Er wordt gekeken of de ontworpen leesvaardigheidsdidactiek leerlingen beter voorbereidt op het lezen van Engelstalige academische teksten in het vervolgonderwijs dan dat nu het geval is. Eveneens wordt onderzocht of leerlingen die deelgenomen hebben aan de leesvaardigheidstraining op de universiteit met meer zelfvertrouwen aan het lezen van Engelstalige teksten beginnen dan leerlingen die het programma niet gevolgd hebben. .

Opleiding en achtergrond

Rijksuniversiteit Groningen – Educatieve Master Engelse Taal en Cultuur (eerste graad)

Werkkring

Dollard College Hommesplein, Winschoten