Werken aan effectief spreekvaardigheidsonderwijs en feedback met Pitch2Peer (Leiden, Anneke Wurth)

Geïnteresseerd in het ontwikkelen van werkend en innovatief spreekvaardigheidsonderwijs voor uw bovenbouwklassen in het voortgezet onderwijs? Voor docenten Nederlands start het ICLON van Universiteit Leiden in september 2018 een nieuw docentenontwikkelteam (DOT).

De DOT bouwt voort op inzichten van de DOT die dit schooljaar de verwoorde schoolvakvisie van het Meesterschapsteam (bewuste geletterdheid) én wetenschappelijke inzichten (uit het vak, de vakdidactiek en de psychologie) heeft vertaald naar een nieuw onderwijsdesign voor de vo-spreekvaardigheidspraktijk. In de nieuwe DOT wordt daarbij nog de digitale onderwijstool Pitch2Peer geïntroduceerd en nader onderzocht. Pitch2Peer gaat uit van blended learning, formative assessment en (peer-)feedback en sluit aan bij de in dit jaar opgedane kennis over effectief spreekvaardigheidsonderwijs. De tool zou bovendien enkele belangrijke problemen in het huidige spreekvaardigheidsonderwijs kunnen tegengaan, zoals een gebrek aan (oefen-)tijd, een teveel aan spanning voor het spreken bij leerlingen en voortgangs- en toetsingsproblematiek.

De bijeenkomsten

De acht bijeenkomsten richten zich op het vergroten van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van deelnemers over spreekvaardigheidsonderwijs, met een bijzondere focus op het gebruik van feedback. Na enkele meer inhoudelijke sessies wordt gewerkt aan een onderwijsontwerp dat in de eigen lespraktijk wordt uitgeprobeerd en samen wordt geëvalueerd.

Flankerend aan dit professionaliseringstraject wordt onderzoek uitgevoerd naar het ontworpen onderwijs, naar de implementatie ervan, de ervaringen ermee en mogelijke effecten. Op basis van het professionaliseringstraject én de onderzoeksuitkomsten kunnen deelnemende docenten hun ontwikkelde en uitgeprobeerde onderwijs optimaliseren. De uiteindelijke leeropbrengsten zullen ook het schrijfonderwijs (de andere productieve taalvaardigheid) ten goede komen.

Aanmelden

Pitch2Peer biedt de beschermde digitale omgeving voor een schooljaar lang aan aan de scholen (en aangewezen klassen) die in dit traject willen participeren. Er is plaats voor 6-10 docenten Nederlands in deze DOT.  Reageer dus snel om verzekerd te zijn van een plaats.

Locatie:                 Universiteit Leiden

Aantal deelnemers:      6 tot 10

Kosten deelname:        €450,-

Aanmelding:          Opgeven kan door uw gegevens (naam, school, niveau klassen, werkervaring, akkoord school ja/nee) en een korte motivatie te sturen naar j.g.r.wurth@iclon.leidenuniv.nl. Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 15 juli 2018.

Meer informatie over het traject én Pitch2Peer: