Meesterschap in vakdidactiek

Met het programma “Meesterschap in de vakdidactiek” willen de acht universiteiten een impuls geven aan de versterking van de vakdidactiek in de Geesteswetenschappen, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Met financiële ondersteuning van het Regieorgaan Geesteswetenschappen investeren de faculteiten gezamenlijk in extra vakdidactische meesters op verschillende deelterreinen. Deze formatie wordt per instelling ingevuld, maar landelijk ingezet. In zes meesterschapsteams wordt samengewerkt in de volgende domeinen:

Elk meesterschapsteam bestaat uit een aantal collega’s in het vakgebied. Dit zijn met name, maar zeker niet exclusief, stafleden die werken binnen de GW faculteiten of de lerarenopleidingen van de verschillende universiteiten.

Leden van de meesterschapsteams zullen worden betrokken bij de begeleiding van de promotieprojecten die in september 2014 en in september 2017 van start zijn gegaan in het Dudoc-Alfa programma.