DOT Nederlands 2018 – 2019 – Activerende didactiek taalkunde

Beschrijving
Aansluitend bij een van de concept-Grote-Opdrachten van Curriculum.nu (Taalkeuzes zijn afhankelijk van doel, publiek en context), en aan de hand van de onderzoeksprojecten van Marten van der Meulen en Astrid Wijnands gaan we samen materiaal ontwikkelen rond het gebruik van taaladviesbronnen. Daarbij sluiten we aan bij twee promotieonderzoeken: Marten van der Meulen doet onderzoek naar de invloed van taaladviezen op het werkelijke taalgebruik, en de opvattingen over taal die daaruit blijken, en Astrid Wijnands werkt aan de didactisering van het gebruik van taaladviezen met het oog op de attitudeontwikkeling ten opzichte van taalgebruik en taalnorm.

Werkwijze
Onder begeleiding:

  • Inventariseer je gezamenlijk de vragen die leven rondom dit thema
  • Bekijk je wat de daarmee samenhangende doelen zijn en stel je gezamenlijk vast wat het gewenste eindproduct is.
  • Verzamel je zelfstandig data en testmateriaal in je eigen onderwijsomgeving.
  • Werk je tijdens bijeenkomsten aan het ontwerpen en bijstellen van materiaal, deel je ervaringen en evalueer je de werkwijze.

Data (nog onder voorbehoud)
Woensdag 19 september 2018 (kick-off/landelijke bijeenkomst)
Woensdag 10 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018
Woensdag 12 december 2018
Woensdag 23 januari 2019

Tijd
16.00-20.00 uur (incl. maaltijd)

Locatie
Erasmusplein 1, Nijmegen

Organisator
Radboud Docenten Academie en Meesterschapsteams Nederlands

Doelgroep
Eerste- en tweedegraads VO docenten Nederlands.

Begeleiders
Prof. dr. Peter-Arno Coppen (Radboud Docenten Academie, Radboud Universiteit)
Prof. dr. Nicoline van der Sijs (Afdeling Nederlandse taal- en cultuur, Radboud Universiteit)
drs. Marten van der Meulen (PhD, Radboud Universiteit)
drs. Astrid Wijnands (PhD, Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit)

Kosten & tijdsinvestering
Mede dankzij de betrokkenheid van de Meesterschapsteams Nederlands bedragen de deelnamekosten van deze DOT €250 per persoon. De tijdsinvestering bedraagt ten minste 40 uur: 20 uur deelname aan de bijeenkomsten en 20 uur voor- en nabereidingstijd.

Aanmelding

Tot 31 augustus a.s. via https://www.ru.nl/docentenacademie/nascholing/aanbod-per-schoolvak/nederlands/. Schrijf a.u.b. een korte motivatie voor uw deelname aan de DOT. Vermeld ook uw werkervaring en het type, de naam en de plaats van uw school. Wij streven naar een gevarieerde samenstelling van de DOT’s. U krijgt z.s.m. een bericht over deelname.