Prof. dr. T. (Ton) van Haaften

Vakdidactisch meester
Promotor/begeleider

Universiteit Leiden


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Prof. dr. Ton van Haaften was lid van het Meesterschapsteam Nederlands-Taalkunde/taalbeheersing. Hij was ook de promotor van Dudoc-Alfa promovenda Astrid van Winden, titel promotie-onderzoek: Naar een didactiek voor het formuleren van alinea’s.

Nederlands