Prof. dr. S.J. (Sible) Andringa

Vakdidactisch meester Moderne Vreemde Talen
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Moderne vreemde talen; Nederlands als tweede taal

Korte beschrijving:

Sible Andringa is lid van het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen. Hij heeft een speciale belangstelling voor taalverwerving en meertaligheid in de context van onderwijs. Zo onderzocht hij de professionalisering van docenten op het gebied van meertaligheid en hij doet onderzoek naar de rol van geletterdheid bij het leren van een tweede taal. Hij is ook een van de initiatiefnemers van OASIS, een database waarin toegankelijke samenvattingen van taalwetenschappelijke publicaties beschikbaar worden gesteld. Het doel hiervan is dat onderzoek op het gebied van (tweede)taalverwerving en taalonderwijs zijn weg vindt naar de onderwijspraktijk en het brede publiek (OASIS (oasis-database.org)

Werkkring

Universiteit van Amsterdam, afdeling moderne vreemde talen en culturen