Dr. L.M. (Laura) Rupp


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Ik was co-promotor van Johan van Hattum en zijn Dudoc-Alfa-promotieproject Effectief Engels Uitspraakonderwijs.