S.M. (Sandra) Karten MA

Promovendus Dudoc-Alfa


Promotieonderzoek

Alleen samen. Naar een succesvolle ontwikkeling van vakoverstijgend onderwijs op het gymnasium

Een vakoverstijgend curriculum heeft grote voordelen voor leerlingen: het leidt tot meer begrip en hogere-orde-denken en maakt het leren betekenisvoller. Een geïntegreerde aanpak bereidt leerlingen voor op hoe problemen in de samenleving worden opgelost, waarbij moeilijke kwesties zich niet beperken tot één discipline of vaardigheid. Vakoverstijgend onderwijs is dan ook een breed gedeeld ideaal, dat in de praktijk echter lastig te verwezenlijken blijkt. Er is een kloof tussen het beoogd en uitgevoerd curriculum.

Het gymnasium leent zich uitstekend voor een vakoverstijgend curriculum: de multidisciplinaire schoolvakken Griekse en Latijnse taal en cultuur zijn immers goed geschikt voor totstandkoming van aansluiting bij andere vakken. Toch blijkt ook daar vakoverstijgend onderwijs in de praktijk moeilijk te realiseren. Aan welke ontwerpprincipes moet vakoverstijgend onderwijs op gymnasia voldoen om de kloof tussen het beoogd en het uitgevoerd curriculum te overbruggen? Die vraag wil ik beantwoorden aan de hand van een educatief ontwerponderzoek.

Universiteit Leiden


Publicaties

  • Karten, S. M. (2015). ‘Ovidius lezen: voor iedereen net even anders’ in: Lampas, tijdschrift voor classici, 48, 3, pp. 314-325.

Opleiding en achtergrond

  • 2013-2014 Educatieve Master Geesteswetenschappen Universiteit Leiden (cum laude)
  • 2013-2014 Leiden Leadership Programme Honours Academy Universiteit Leiden
  • 2009-2011 Master Griekse en Latijnse taal en cultuur Universiteit Leiden
  • 2006-2009 Practicum Musicae Viool Koninklijk Conservatorium Den Haag
  • 2005-2009 Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur Universiteit Leiden

Werkkring

Christelijk Lyceum Veenendaal