Dr. L.W. (Lidewij) van Gils

Vakdidactisch meester
Promotor/begeleider

Universiteit van Amsterdam


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Lidewij is sinds mei 2020 trekker van het Meesterschapsteam Klassieke Talen en ze zet zich daarbij in om vakdidactisch onderzoek op het gebied van de Klassieke Talen te stimuleren, te begeleiden en te zorgen voor uitwisseling op dit gebied. Daarnaast is zij copromotor van Sandra Karten. Daarnaast is Lidewij een van de programmamakers van de Dudoc-Alfa en NWO promovendi van de lichting 2021.

Klassieke Talen (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)

Publicaties

  • Online commentaar Cicero's Pro Sexto Roscio Amerino- Download
  • Vernieuwend lesmateriaal - Quamlibet.nl- Download
  • Gebruiksaanwijzingen Pinkster woordenboek Latijn-Nederlands- Download
  • Lampas - themanummer Cicero- Download

Opleiding en achtergrond

In 1999 studeerde Lidewij van Gils af aan de VU bij de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en in datzelfde jaar behaalde ze haar eerstegraadsbevoegdheid als docent Klassieke Talen aan de UvA. Ze was op dat moment al drie jaar werkzaam op een scholengemeenschap in Hilversum (ATC). In 2000 begon ze een promotietraject aan de VU (Cicero Narrator) en sinds 2001 gaf ze colleges aan de Universiteit Leiden, de UvA en de VU. Van 2005-2010 was ze opnieuw werkzaam op een middelbare school in Hilversum (GGH) en van 2010-2020 werkte ze als universitair docent aan de VU, waar ze met Suzanne Adema de vo-wo-samenwerking verstevigde door vernieuwend lesmateriaal te maken en te publiceren (www.quamlibet.nl) en nascholingen aan te bieden (via Gryps). Ook heeft ze met enkele collega’s van andere universiteiten een veelgebruikt online commentaar geschreven en gepubliceerd op een redevoering van Cicero (www.cicerogaatverder.nl) voor een doelgroep die te vergevorderd is voor schoolboeken, maar nog niet toe is aan wetenschappelijke commentaren (dus van het niveau gymnasium-6). Voor lopende onderzoeksthema’s, zie onderzoeksthemas.

Werkkring

Dr. L.W. (Lidewij) van Gils werkt als universitair docent Latijnse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.