Dr. J. (Jacqueline) Evers-Vermeul


Vakgebied:

Nederlands - taalkunde/taalbeheersing

Korte beschrijving:

Haar onderzoek richt zich op de taal- en geletterdheidontwikkeling en de rol die teksten daarin spelen: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastiger te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Werkkring

Zij is co-promotor en dagelijks begeleider van meerdere promovendi op het gebied van Taal en Educatie (Suzanne Bogaerds-Hazenberg over tekststructuuronderwijs in het po, Hilde Kooiker-den Boer over genredidactiek in het W&T-onderwijs, en Nina Sangers over de rol van verhalende elementen in educatieve teksten).

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul is lid van het meesterschapsteam Nederlands – sectie Taalkunde/Taalbeheersing. Zij werkt als universitair-docent aan de Universiteit Utrecht en is hierbij actief binnen de onderzoeksgroep Taal & Educatie van het Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS, waarin veel Dudoc-Alfa-promovendi en promovendi met een NWO-promotiebeurs voor leraren actief zijn (Linda Herrlitz-Biró, Hilde Kooiker-den Boer, Gijs Leenders, Elisabeth Lehrner-te Lindert, Leslie Piggott, Patrick Rooijackers, Esther Schat, Deborah Yapp).