Dr. F. (Frank) Hakemulder

Promotor/begeleider
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Literatuur

Korte beschrijving:

Ik begeleid onderzoek naar de effecten van literatuur (bijvoorbeeld op sociale vaardigheden, empathisch vermogen, kritisch denken) en naar hoe het literatuuronderwijs daar een bijdrage aan kan leveren. Voor Dudoc-Alfa begeleid ik het project van Martijn Koek.