Dr. F. (Frank) Hakemulder


Vakgebied:

Literatuur

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Ik begeleid onderzoek naar de effecten van literatuur (bijvoorbeeld op sociale vaardigheden, empathisch vermogen, kritisch denken) en naar hoe het literatuuronderwijs daar een bijdrage aan kan leveren. Voor Dudoc-Alfa begeleid ik het project van Martijn Koek.