Dr. F. (Frank) Hakemulder

Promotor/begeleider

Universiteit Utrecht


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Voor Dudoc-Alfa begeleidde ik het project van Martijn Koek.

Literatuur

Werkkring

Ik begeleid onderzoek naar de effecten van literatuur (bijvoorbeeld op sociale vaardigheden, empathisch vermogen, kritisch denken) en naar hoe het literatuuronderwijs daar een bijdrage aan kan leveren.