Dr. A.A. (Anna) Kaal

Promotor/begeleider

Vrije Universiteit Amsterdam


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Momenteel houd ik me in opdracht van het Meesterschapsteam MVT bezig met een survey onder docenten en lerarenopleiders mvt naar de toekomst van mvt-onderwijs.

Ik was als begeleider betrokken bij het promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann naar Duurzaam Doeltaalgebruik. In zijn onderzoek zat een component Taalbewustzijn, een onderwerp waar ik me zelf als onderzoeker en lerarenopleider graag mee bezig houd.

Engels

Werkkring

Ik ben werkzaam als UD en vakdidacticus Engels aan de lerarenopleiding van de VU (ULO). Daarnaast werk ik als docent aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Na een promotie-onderzoek naar metaforiek in conversaties besloot ik het voortgezet onderwijs in te gaan. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Als vakdidacticus heb ik nu de mogelijkheid om (kennis over) onderwijs te combineren met het doen van onderzoek.