Nederlands

Symposium Schoolvak Nederlands – Letterkunde

Bewuste geletterdheid

Een van de belangrijkste doelen van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen is om via de vakdidactiek de band tussen het onderwijs en de wetenschap, in ons geval de neerlandistiek, aan te halen. Op deze tweedaagse gingen vijftig wetenschappers, docenten en vakdidactici met elkaar in gesprek over het schoolvak Nederlands en vooral het literatuuronderwijs.

Het belangrijkste doel van het symposium was om de relatie tussen de neerlandistiek en het schoolvak Nederlands te verkennen en te versterken, teneinde het literatuuronderwijs een nieuwe impuls te geven.

Net als bij het eerder gehouden Symposium Schoolvak Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing bleken ook de letterkundigen fundamentele kritiek te hebben op de doelstelling en het curriculum van het Nederlands in het voortgezet onderwijs. Er zou meer gestreefd moeten worden naar een bewuste literaire competentie, waarbij de leerling leert reflecteren op de verworven kennis en vaardigheden. Recente ontwikkelingen in de literatuurwetenschap dienen bovendien een grotere rol in het curriculum te spelen.

Het volledige verslag is hier te vinden.

Wordt vervolgd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.