Drs. S. (Suzanne) Luger

Promovendus/a Dudoc-Alfa Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

Titel promotieonderzoek:

Strategisch Latijn vertalen. Een onderzoek in het kader van zinvol en efficiënt vertaalonderwijs Latijn

Korte beschrijving:

Mijn onderzoek is gericht op de verbetering van het onderwijs in Latijn, met speciale aandacht voor vertaaldidactiek.
Ik heb vertaaldidactiek als mijn onderzoeksveld gekozen, omdat dat het gebied is waar de nood het hoogst is. Ik zie docenten worstelen – en ik worstel zelf ook regelmatig – met de vele en diverse eisen die het onderwijzen van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan docenten stelt. We leren onze leerlingen “dode” talen te vertalen, te reflecteren op tekst én taal én cultuur en verbanden te leggen met de wereld van vandaag. We leren ze over antieke filosofie, mythologie, archeologie en oude geschiedenis. De afgelopen jaren is in diverse onderzoeken geconstateerd dat de huidige lespraktijk leerlingen niet effectief en niet efficiënt traint op het zelfstandig vertalen van een onbekende passage Latijn, een belangrijk onderdeel van het CE (de proefvertaling). De vraag wat deze proefvertaling moet toetsen (Grammaticale kennis? Tekstbegrip? Beide?) heeft in het verleden tot discussie geleid. Vertalen kan worden beschouwd als een vorm van creatief doeltekst schrijven in het stevige keurslijf van de brontekst.

Ik richt me op het verbeteren van de tekstcoherentie van de vertaling (doeltekst) die de leerlingen produceren. Mijn onderzoek is bedoeld voor docenten Latijn in de bovenbouw van het VWO. Ik hoop hen een theoretisch en empirisch onderbouwde cursus ‘vertalen’ te kunnen bieden die leerlingen leert een coherente doeltekst te schrijven, in plaats van de ‘gymnasiaanse’ teksten die nu zo vaak het resultaat zijn van hun inspanningen.

Contact

S.Luger@uva.nl

Publicaties

  • Luger, S. (2016). Een cola-tic of een glijdende schaal?: Vertalingen beoordelen in de bovenbouw. Lampas, 49(1), 3-19.
  • Luger, S. (2015). Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible? Lampas, 48(3), 213-226.
  • Adema, S. M., Luger, S., & van Oeveren, C. D. P. (red.,2015). Lampas Themanummer Didactiek, 48(3) Uitgeverij Verloren.- Download
  • Luger, S. en Van Oeveren, K. redactie (red., 2011). Lampas themanummer Vakdidactiek, 44(2) Uitgeverij Verloren.- Download
  • Kits, K. Luger, S. Neven, H., en Zijlstra, P. (2014). Een Gouden Standaard voor gymnasiumonderwijs
  • Koning, H. en Luger, S. redactie (red., 2013). De Klassieken en de populaire cultuur. Lampas 46(4)
  • Luger, S. (2011). Odysseus en zijn oude voedster. Werken met tweetalig materiaal. Lampas, 44(2), p. 138-151
  • Luger, S. (2018). Van gymnasiaans naar coherent vertalen.- Download

Opleiding en achtergrond

Doctoraal GLTC – UvA (1991)

1e graads lesbevoegdheid ILO-UvA (1992)

Werkkring

Docent Klassieke Talen en KCV, St. Ignatiusgymnasium,  Amsterdam)

Vakdidacticus Klassieke Talen en KCV, ILO (UvA)