R.C. (Roy) Dielemans MA (Ed)

Promovendus Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Roy is een van de promovendi van de lichting Dudoc-Alfa-onderzoekers die in 2017 met hun onderzoek begonnen.

Nederlands en geschiedenis

Promotieonderzoek

Van ezelsbruggetjesdidactiek naar taalkundig redeneren binnen de alfavakken

Waar bij het schoolvak geschiedenis de parate kennis meer op de achtergrond is komen te staan en juist hogere-ordedenkvaardigheden worden gestimuleerd, wordt de grammaticadidactiek in het schoolvak Nederlands al decennialang gedomineerd door ezelsbruggetjes, stappenplannen en grammaticaoefeningen die gericht zijn op het juiste antwoord. Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden zo nauwelijks uitgedaagd om taalkundig te redeneren. In de globaliserende wereld van de 21ste eeuw spelen hogere-ordedenkvaardigheden, zoals taalkundig redeneren, echter een steeds grotere rol. Binnen de huidige onderwijsontwikkelingen in de alfavakken is de ambitie dan ook steeds meer gericht op het stimuleren van bewuste geletterdheid, zoals ook naar voren komt in het manifest Nederlands op school. Daarnaast pleit de overheid voor de inzet van meer ict-middelen. De onderzoeksvraag luidt:

Op welke wijze kan de docent taalkundig redeneren met behulp van ict-middelen integreren in de grammaticadidactiek om bewuste taalvaardigheid te stimuleren?

In dit onderzoek staat het didactiseren van een hogere-ordedenkvaardigheid, namelijk taalkundig redeneren, centraal. Het onderzoek is opgebouwd uit vier studies:

Defining Linguistic Reasoning (definiëren);
Integrating Linguistic Reasoning into the pedagogy of grammar education (integreren);
Analysing Linguistic Reasoning (analyseren);
Stimulating Linguistic Reasoning (stimuleren).

Radboud Universiteit


Publicaties

  • Bewuste taalvaardigheid in de klas- Download
  • Defining Linguistic Reasoning. Transposing and grounding a model for historical reasoning to the linguistic domain- Download

Opleiding en achtergrond

Ik ben in 2010 afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Leiden. Na mijn studie heb ik een educatieve master behaald voor het schoolvak geschiedenis (1e graad) en de HBO-lerarenopleiding Nederlands (2e graad) afgerond. Sinds 2014 werk ik als docent in het VO. Verder ben ik voor mijn onderzoek als (buiten)promovendus verbonden aan de Radboud Docenten Academie.

Werkkring

College de Heemlanden, Houten