Dr. P.A.C. (Pieter) de Bruijn


Vakgebied:

Cultuureducatie

Korte beschrijving:

Pieter de Bruijn zet zich in voor de uitwisseling van kennis en expertise wetenschappelijk onderzoekers en het veld van buitenschools onderwijs rond cultureel erfgoed. Zijn onderzoek richt zich op de omgang met het verleden in erfgoed- en burgerschapsonderwijs en de constructie van afstand en betrokkenheid in musea en historische sites.

Werkkring

Pieter de Bruijn is universitair docent cultuureducatie en cultureel erfgoed aan de Open Universiteit.

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Pieter de Bruijn is trekker van het Meesterschapsteam Cultuureducatie.