Drs. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

Promovendus/a Dudoc-Alfa Nederlands
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Beter lezen in de vwo bovenbouw?

Korte beschrijving:

Terwijl er tamelijk veel bekend is over probleemlezers op de basisschool en het vmbo, is er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar probleemlezers op de hogere niveaus van leesvaardigheid. Niveau 4F, zakelijk lezen in de vwo bovenbouw, is zelfs vrijwel onontgonnen gebied. Tegen welke problemen lopen deze lezers aan? Wat voor type lezers zijn hier aan te wijzen? Op welke manier kunnen we het beste leesvaardigheid op dit niveau stimuleren?

Uit Nederlands onderzoek is bekend dat de verschillen tussen lezers op het vwo zeer groot zijn: de zwakste lezers zouden qua leesvaardigheid ook op vmbo kader hun plaats kunnen hebben. Uit internationaal onderzoek is met name de laatste vijftien jaar vrij helder geworden hoe de leesattitude van expert-lezers zich kenmerkt. Maar dit internationale onderzoek geldt wel vrijwel uitsluitend volwassen lezers.

Grofweg bestaat onderhavig onderzoek daarom uit twee onderdelen. Allereerst: welke types lezers zijn er aan te wijzen in de vwo bovenbouw? Welke ontwikkeling maken lezers in de vwo bovenbouw door? Om dat helder te krijgen nemen in dit onderzoek een groot aantal lezers uit de bovenbouw deel die een complexe leestaak aangeboden krijgen en geobserveerd worden via een eye tracker. De uitkomsten uit dit eerste deelonderzoek zullen vervolgens in het tweede deelonderzoek gebruikt worden voor het beantwoorden van de vervolgvraag: op welke manier kunnen we het beste leesvaardigheid in de vwo bovenbouw stimuleren? In dit deel van het onderzoek wordt een (deel van) een leerlijn leesvaardigheid voor de vwo bovenbouw ontworpen en experimenteel uitgezet.

Publicaties

  • Twan Robben & Patrick Rooijackers, 'Hand in eigen boezem? Een reflectie op de ontvangst van het examen Nederlands'. In: Levende Talen Magazine 101 (2014), p. 7-11.- Download

Opleiding en achtergrond

Universiteit Utrecht – Faculteit Letteren – Nederlandse taal en cultuur

Specialisatie Moderne Letterkunde (eerste graad)

Werkkring

Sint-Janslyceum, ‘s-Hertogenbosch