MA MSc C.C. (Lieke) Holdinga

Promovendus/a Dudoc-Alfa Nederlands
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Leren schrijven en schrijvend leren bij geschiedenis en filosofie.

Korte beschrijving:

Schrijfvaardigheidsontwikkeling gebeurt in het voortgezet onderwijs bij het vak Nederlands, maar is ook onmisbaar bij andere vakken: schrijven is nodig om verworven kennis en inzicht te demonstreren, schrijven kan leren bevorderen (writing-to-learn) en schrijven bij andere vakken veronderstelt beheersing van vakspecifieke genres.

Met dit onderzoek probeer ik een brug te slaan tussen schrijfonderwijs en vakonderwijs. Dit wil ik doen door samen met vakdocenten geschiedenis en filosofie (vakken waarbij veel geschreven moet worden) voor elk vak een vakspecifieke, genre-specifieke schrijfmodule te ontwerpen, waarin leerlingen (beknopte) essays leren schrijven.

Mijn onderzoek omvat vier deelstudies: diepte-interviews met docenten geschiedenis en filosofie (1) en met leerlingen (2), een ontwerpstudie (3) en een interventiestudie (4) waarbij de twee vakspecifieke schrijfmodules worden getest op effectiviteit. Ik hoop met dit onderzoek aan te tonen dat vakspecifiek schrijven als leermiddel praktisch toepasbaar is en ik beoog de schrijfvaardigheid én vakkennis van leerlingen uit 5 vwo te verbeteren: leren schrijven en schrijvend leren.

Opleiding en achtergrond

Taal- en Cultuurstudies (BA), Universiteit Utrecht

Language and Development (MA), Universiteit Utrecht

Eerstegraads docentenopleiding Nederlands (MA), IVLOS

Postmasteropleiding Academisch Meesterschap (MSc), Universiteit van Amsterdam

Werkkring

Sint-Vituscollege te Bussum sinds 2008