MA MSc C.C. (Lieke) Holdinga

Promovendus/a Dudoc-Alfa Nederlands
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Leren schrijven en schrijvend leren bij geschiedenis en filosofie.

Korte beschrijving:

De ontwikkeling van schrijfvaardigheid is een doel bij het vak Nederlands, maar goed kunnen schrijven is ook onmisbaar bij andere vakken; schrijven is nodig om verworven kennis en vaardigheden te demonstreren. Daarnaast heeft schrijven ander nut: het schrijven zelf kan leren bevorderen. Het proces van schrijven kan namelijk het denkproces ondersteunen.

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen hun schrijfvaardigheid die ze ontwikkelen bij Nederlands, ook inzetten bij andere vakken? Deze transfer is niet vanzelfsprekend. Met mijn promotieonderzoek probeer ik een brug te slaan tussen schrijfonderwijs en vakonderwijs, waarbij ik me richt op de vakken geschiedenis en filosofie. In samenwerking met docenten geschiedenis en filosofie ontwerp ik schrijftaken die van nut zijn voor het leerproces. We kijken vervolgens naar de vakspecificiteit in deze taken: hoe pak je de taak aan bij geschiedenis? En hoe doe je dat bij filosofie? Daarbij aansluitend ontwerpen we vakspecifieke schrijfinstructie, gericht op die processen.

We beogen zo de formuleervaardigheid van leerlingen bij deze vakken te vergroten. Leren schrijven en schrijvend leren: win-win.

Publicaties

  • Holdinga, L., Janssen, T., & Rijlaarsdam, G. (2021) The relationship between students’ writing process, text quality, and thought process quality in 11th-grade history and philosophy assignments. Written Communication, X(X), 1-43. https://doi.org/10.1177/07410883211028853- Download

Opleiding en achtergrond

Language and Development (MA), Universiteit Utrecht

Eerstegraads docentenopleiding Nederlands (MA), IVLOS

Postmasteropleiding Academisch Meesterschap (MSc), Universiteit van Amsterdam

Werkkring

Sint-Vituscollege te Bussum sinds 2008