Dr. C.D.P. (Kokkie) van Oeveren

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Kokkie van Oeveren was een van de promovendi uit de eerste Dudoc-Alfa-lichting die in 2014 begon.

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

Publicaties

  • Van der Keur-Minderhoud, L.M., Van Oeveren, C.D.P. & Woertman, M.T.M. (2012): Hekserij en tovenarij – geïntegreerd lesmateriaal voor Latijn, Grieks en KCV- Download
  • Van Oeveren C.D.P. (2011): ‘ “Caelius is een toffe peer en volgt het voorbeeld van andere gouden gozers”: teksverwerking door leerlingen’ Lampas 44.2, 111-120- Download
  • Van Oeveren C.D.P. (2011) ‘In situ: Puzzlemaker van Discovery Education: gratis en zeer gebruiksvriendelijk’ Lampas 44.2, 180-184- Download
  • Van Oeveren C.D.P. (2009) ‘In situ: Illustrated History of het Roman Empire’ Lampas 42.2, 152-154- Download

Opleiding en achtergrond

Griekse en Latijnse taal en cultuur, Letteren – VU Amsterdam; Eerstegraadslerarenopleiding IDO-VU Amsterdam

Werkkring

Docente GTC/LTC aan het St Ignatiusgymnasium te Amsterdam; Vakdidactica GTC/LTC aan het Onderwijscentrum van de VU Amsterdam

Promotieonderzoek

Docenten klassieke talen beschouwen de confrontatie van het eigene en het vreemde als hoofddoelstelling van hun onderwijs. De realiteit is echter dat hun lessen vooral gericht zijn op (ver)taalvaardigheid. In dit project wil ik onderzoeken of het mogelijk is om deze eenzijdige focus op (ver)taalonderwijs te doorbreken door taal- en cultuuronderwijs te integreren.

Eerst stel ik criteria op waaraan geïntegreerd taal- en cultuuronderwijs klassieke talen moet voldoen. Hiervoor baseer ik me op onderzoek gericht op denkvaardigheden, extensief lezen en historisch redenen. Vervolgens test ik lesmateriaal gebaseerd op deze criteria uit in de praktijk. De bedoeling is dat docenten klassieke talen na dit onderzoek beschikken over een theoretisch en empirisch onderbouwd vakdidactisch instrument en over voorbeeldmateriaal om in de bovenbouw van het gymnasium geïntegreerd taal- en cultuuronderwijs vorm te kunnen geven.

Vakdidactisch onderzoek ontbreekt voor de klassieke talen: bij gebrek aan een neutrale graadmeter is iedere docent met zijn persoonlijke overtuigingen de maat der dingen. De mogelijkheid die nu geboden wordt voor vakdidactisch onderzoek kan ik daarom niet voorbij laten gaan. Langs deze weg hoop ik te kunnen bijdragen aan de feitelijke realisatie van dat wat het lesgeven in de klassieke talen zo uniek maakt: leerlingen onderwijzen op het snijvlak van taal en cultuur.

Maakte deel uit van de lichting 2014 van Dudoc-Alfa en is in juli 2019 gepromoveerd.

12/06/2019

Vrije Universiteit Amsterdam