Dr. J.H.G. (Johan) Graus

Vakdidactisch onderzoeker


Vakgebied:

Engels

Titel proefschrift:

Student Teacher Cognitions on Form-Focused Instruction. An Explanatory Sequential Study of Dutch Undergraduate and Post-Graduate EFL Student Teachers.

Persoonlijk overzicht:

Dudoc-Alfa-promotietraject:
In 2013 is Johan Graus gestart met zijn promotietraject naar cognities van leraren in opleiding over de rol van grammatica binnen het vreemdetalenonderwijs. Een jaar later heeft hij hiervoor een promotiebeurs van Dudoc-Alfa toegekend gekregen. Het promotietraject is uiteindelijk gemond in de dissertatie getiteld Student teacher cognitions on form-focused instruction: An explanatory sequential study of Dutch undergraduate and post-graduate EFL student teachers, waarop hij in november 2018 cum laude aan de Radboud Universiteit Nijmegen is gepromoveerd.

Overige werkzaamheden:
Johan Graus is werkzaam als hoofddocent en vakdidacticus Engels aan de masteropleiding tot eerstegraads docent Engels van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is ook de opleidingscoördinator van dit studietraject. Verder is hij hoofdredacteur van Levende Talen Magazine en WaspReporter Magazine. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar vakdidactiek moderne vreemde talen, grammaticadidactiek en het opleiden van taaldocenten.

Publicaties

 • Graus, J. (2014, June). Opvattingen van leraren in opleiding over grammaticaonderwijs [Student teacher beliefs on grammar instruction]. Poster presented at the Onderwijs Research Dagen 2014, Groningen, Netherlands.
 • Graus, J., & Coppen, P.-A. (2015). Grammatical difficulty: A student teacher perspective. Language Awareness, 24(2), 101–122. doi:10.1080/09658416.2014.994639
 • Graus, J. (2015a, April). The difficulty of defining grammatical difficulty. Paper presented at the IATEFL 2015 International Conference and Exhibition, Manchester, UK.
 • Graus, J. (2015b, November). Docenten in opleiding en de positie van grammatica in het vreemdetalenonderwijs [Student teachers and the role of grammar in foreign language education]. Paper presented at the 2015 National Conference Levende Talen, Network Grade I and Grade II Teacher Educators, Utrecht, Netherlands.
 • Graus, J. (2015c, November). Student teacher cognitions on grammar instruction. Poster presented at the Dudoc Alfa Sustainable Humanities Seminar, Ede, Netherlands.
 • Graus, J. (2016, April). Learning to teach grammar: Student teacher cognitions on form-focused instruction. Paper presented at the 50th TESOL International Convention, Baltimore, MD.
 • Graus, J., & Coppen, P.-A. (2016). Student teacher beliefs on grammar instruction. Language Teaching Research, 20(5), 571–599. doi:10.1177/1362168815603237
 • Graus, J. (2017, March). Learning to teach grammar: Teacher education and student teacher cognitions. Paper presented at the 51th TESOL International Convention, Seattle, WA.
 • Graus, J., & Coppen, P.-A. (2017). The interface between student teacher grammar cognitions and learner-oriented cognitions. The Modern Language Journal, 101(4), 643-668. doi:10.1111/modl.12427
 • Graus, J., & Piggott, L. (2017, November). Grammatica in de les Engels: Voorrang aan vorm of betekenis? [Grammar in EFL instruction: Prioritising form or meaning?]. Paper presented at the Dudoc-Alfa Sustainable Humanities Seminar, Utrecht, Netherlands.
 • Graus, J. (2018, January). Docenten in opleiding en de positie van grammatica in het vreemdetalenonderwijs [Student teachers and the role of grammar in foreign language education]. Paper presented at the 2018 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur, Groningen, Netherlands.
 • Graus, J. (2018, March). Exploring and explaining student teacher pedagogical grammar cognitions. Paper presented at the 52nd TESOL International Convention, Chicago, IL.
 • Graus, J. (2018). Grammatica in de lerarenopleiding [Grammar in teacher education]. In J. Bloemert, K. de Glopper, W. Lowie, C. Ravesloot, K. van Veen, & J. Graus (Eds.), Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk (pp. 22-27). Utrecht, Netherlands: VLLT.

Opleiding en achtergrond

Engelse taal- en letterkunde

Werkkring

Lerarenopleider Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hoofdredacteur Levende Talen Magazine

Hoofdredacteur WaspReporter Magazine