Dr. J.H.G. (Johan) Graus

Vakdidactisch onderzoeker
Radboud Universiteit


Vakgebied:

Engels

Titel promotieonderzoek:

Teacher Cognitions on Form-Focused Instruction: An Explanatory Sequential Study of Dutch Pre-Service and In-Service EFL Student Teachers

Korte beschrijving:

Over grammaticaonderwijs en de rol die grammatica speelt in het vreemdetaalverwervingsproces bestaan veel – zeer uiteenlopende – ideeën, theorieën en denkwijzen. Tot ver in de twintigste eeuw werd in menig vreemdetalenklaslokaal lesgegeven aan de hand van de grammatica-vertaalmethode. In de laatste decennia is de nadruk verschoven naar betekenisgeving en de communicatieve functie van grammatica en taal.

In dit krachtenveld moeten leraren in opleiding zichzelf positioneren en hun eigen opvattingen ontwikkelen over de plek van grammaticaonderwijs in de vreemdetalenles. Die opvattingen zullen later belangrijke drijfveren zijn voor hoe zij in de klas omgaan met grammatica.Tijdens de opleiding is het echter lastig om direct zicht te krijgen op deze opvattingen. Wat studenten tijdens stages laten zien, is namelijk veelal niet direct in overeenstemming met wat er tijdens de lerarenopleiding wordt besproken en geleerd en vaak zelfs ook niet met hun eigen – nog in ontwikkeling zijnde – opvattingen. Hoewel deze schijnbare tegenstrijdigheid op zich goed te verklaren is – contextuele factoren spelen bij onervaren docenten een grote rol in de vormgeving van hun lessen – beneemt dit lerarenopleiders wel het zicht op of de opvattingen van die studenten zich ontwikkelen en in welke richting, hetgeen verdere instructie, discussie en reflectie bemoeilijkt.

Het doel van dit promotieonderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de evaluatieve opvattingen – wat weet iemand, wat denkt hij en wat gelooft hij – van modernevreemdetalenleraren in opleiding over grammaticaonderwijs, waar deze opvattingen vandaan komen en in hoeverre deze verschillen bij beginnende bachelorstudenten, gevorderde bachelorstudenten en masterstudenten (die ook al enige tijd werkervaring hebben).

Uiteindelijk zullen de resultaten van vier verschillende deelstudies geplaatst worden in een breder perspectief van hoe lerarenopleidingen studentcognities over grammaticaonderwijs effectief kunnen beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is te komen tot een framework over grammaticacognitieontwikkeling dat de basis vormt voor een eenduidige opleidingsdidactiek grammatica.

Publicaties

 • Graus, J. (2014, June). Opvattingen van leraren in opleiding over grammaticaonderwijs [Student teacher beliefs on grammar instruction]. Poster presented at the Onderwijs Research Dagen 2014, Groningen, Netherlands.
 • Graus, J., & Coppen, P.-A. (2015). Grammatical difficulty: A student teacher perspective. Language Awareness, 24(2), 101–122. doi:10.1080/09658416.2014.994639
 • Graus, J. (2015a, April). The difficulty of defining grammatical difficulty. Paper presented at the IATEFL 2015 International Conference and Exhibition, Manchester, UK.
 • Graus, J. (2015b, November). Docenten in opleiding en de positie van grammatica in het vreemdetalenonderwijs [Student teachers and the role of grammar in foreign language education]. Paper presented at the 2015 National Conference Levende Talen, Network Grade I and Grade II Teacher Educators, Utrecht, Netherlands.
 • Graus, J. (2015c, November). Student teacher cognitions on grammar instruction. Poster presented at the Dudoc Alfa Sustainable Humanities Seminar, Ede, Netherlands.
 • Graus, J. (2016, April). Learning to teach grammar: Student teacher cognitions on form-focused instruction. Paper presented at the 50th TESOL International Convention, Baltimore, MD.
 • Graus, J., & Coppen, P.-A. (2016). Student teacher beliefs on grammar instruction. Language Teaching Research, 20(5), 571–599. doi:10.1177/1362168815603237
 • Graus, J. (2017, March). Learning to teach grammar: Teacher education and student teacher cognitions. Paper presented at the 51th TESOL International Convention, Seattle, WA.
 • Graus, J., & Coppen, P.-A. (2017). The interface between student teacher grammar cognitions and learner-oriented cognitions. The Modern Language Journal, 101(4), 643-668. doi:10.1111/modl.12427
 • Graus, J., & Piggott, L. (2017, November). Grammatica in de les Engels: Voorrang aan vorm of betekenis? [Grammar in EFL instruction: Prioritising form or meaning?]. Paper presented at the Dudoc-Alfa Sustainable Humanities Seminar, Utrecht, Netherlands.
 • Graus, J. (2018, January). Docenten in opleiding en de positie van grammatica in het vreemdetalenonderwijs [Student teachers and the role of grammar in foreign language education]. Paper presented at the 2018 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur, Groningen, Netherlands.
 • Graus, J. (2018, March). Exploring and explaining student teacher pedagogical grammar cognitions. Paper presented at the 52nd TESOL International Convention, Chicago, IL.
 • Graus, J. (2018). Grammatica in de lerarenopleiding [Grammar in teacher education]. In J. Bloemert, K. de Glopper, W. Lowie, C. Ravesloot, K. van Veen, & J. Graus (Eds.), Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk (pp. 22-27). Utrecht, Netherlands: VLLT.

Opleiding en achtergrond

Engelse taal- en letterkunde

Werkkring

Lerarenopleider Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hoofdredacteur Levende Talen Magazine

Hoofdredacteur WaspReporter Magazine