J. (Joël) Valk MA, MEd

Promovendus Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Joël is een van de promovendi van de Dudoc-Alfa lichting 2021.

Godsdienst en levensbeschouwing

Promotieonderzoek

Religie in beeld: Een vernieuwde beelddidactiek voor het vak Godsdienst/Levensbeschouwing

Ik wil met mijn onderzoek een nieuwe impuls geven aan de beelddidactiek van het vak godsdienst en levensbeschouwing, zodat docenten meer vertrouwd raken met het gebruiken van religieuze afbeeldingen en voorwerpen in hun lessen en hun competentie hierin vergroten. In 2020 is er een curriculumvernieuwing voorgesteld, waarin recente religiewetenschappelijke inzichten rondom ‘material religion’ zijn meegenomen. Volgens deze inzichten gaat religie net zo goed om wat mensen doen met zichtbare dingen – zoals voorwerpen en beeldende kunst – als om het hebben van (onzichtbare) overtuigingen. Deze inzichten zijn nog niet vertaald naar de praktijk van het godsdienst en levensbeschouwingsonderwijs.

Mijn onderzoek bestaat uit verschillende deelstudies. Naast de benodigde literatuurstudie zullen docenten geïnterviewd worden over hun kennislacunes en behoeften en zal er etnografisch onderzoek plaatsvinden in de educatieve praktijk van het museum. Op basis van de verworven inzichten uit deze studies zal ik een afrondend vakdidactisch ontwerponderzoek uitvoeren, binnen Professionele Leergemeenschappen van docenten. Dit onderzoek is daarmee niet alleen in het belang van het GL onderwijs, maar vanwege toenemende religieuze diversiteit op middelbare scholen en de daarmee samenhangende gevoeligheden, ook voor het onderwijs in het algemeen.

Universiteit Utrecht


Publicaties

  • Beelddidactiek: Over het gebruik van religieuze beelden als bron- Download
  • Voorbij het plaatje bij het praatje: Over hoe je als docent betekenisvolle afbeeldingen verantwoord kunt gebruiken- Download
  • Beeldverbod? Beeldpresentaties over het afbeelden van de profeet Mohammed- Download

Opleiding en achtergrond

Ik studeerde Algemene Cultuurwetenschappen: Woord en Beeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1995-2003) en volgde mijn lerarenopleidingen aan Hogeschool Fontys (2014-2017) en de Christelijke Hogeschool Ede (2017-2021).

Werkkring

Corderius College

Amersfoort