Dr. J. (Jasmijn) Bloemert

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Jasmijn Bloemert was een van de promovendi uit de eerste Dudoc-Alfa-lichting die startte in 2014.

Engels

Publicaties

  • Bloemert, J., de Goede, S. & Goedhard, M. (2017) Doordacht en Doorlopend: via een meervoudige benadering naar verrijkt mvt-literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 104 (3), 10-15.- Download
  • Bloemert, J. (2016). How do you teach Macbeth? Literature, Media & Cultural Studies SIG Newsletter, 48, 19-22.
  • Bloemert, J. & Gruenbaum, (T. 1-Jun-2017) Learning English in the Netherlands. In: Language Issues. 28, 1, p.42-43 2 p.
  • Bloemert, J., Paran, A., Jansen, E. & van de Grift, W. (29-Mar-2017) Students' perspective on the benefits of EFL literature education. In: The Language Learning Journal. 14 p.- Download
  • Bloemert, J. & van Veen, K. (2017) Teaching Shakespeare's MacBeth in a Dutch secondary school EFL classroom. Shakespeare in the L2 classroom. Paran, A. (ed.) Routledge
  • Bloemert, J., Jansen, E. & van de Grift, W. (May-2016) Exploring EFL literature approaches in Dutch secondary education. In: Language, Culture and Curriculum. 29, 2 p. 169-188 19 p.- Download
  • Bloemert, J., Smit, N. & Tammenga-Helmantel, M. (2015) Stationen Lernen: Activerende (vak)didactiek. In: Levende Talen Magazine. 102, 3, p. 43-44.
  • De Koning, K. (2017). Libre Service 4ème édition, module Littérature vwo. Thieme Meulenhoff, Amersfoort (op basis van didactisch kader Jasmijn Bloemert)- Download
  • SLO Leerplan in Beeld- Download

Opleiding en achtergrond

Engelse Taal- en Letterkunde (UvA)

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Engels (RUG)

Promotieonderzoek

Getting off the fence: Exploring the role, position, and relevance of literature education in the teaching of English as a foreign language in Dutch secondary education.

Mijn vooropleiding en werkervaring als docent Engels in het VO, HBO en WO in binnen- en buitenland hebben geleid tot een fascinatie voor het onderwerp van mijn onderzoeksvoorstel: literatuurdidactiek binnen taalverwerving. Door me te verdiepen in de literatuur en theorievorming over literatuurdidactiek, met veel studenten en leerlingen over dit onderwerp te spreken, en verscheidene landelijke workshops over dit onderwerp te geven ben ik erachter gekomen dat er bij talendocenten dringend behoefte is aan onderzoek betreffende dit onderwerp. Met name als het gaat om het meer betrekken van leerlingen bij literatuurlessen. Literatuuronderwijs binnen taalverwerving is de afgelopen jaren in de internationale wereld van taalverwervingsonderzoek (in tegenstelling tot de Nederlandse situatie) weer in toenemende mate onder de aandacht gekomen. Mijn onderzoek zal zich door middel van een experiment richten op de vraag of een meervoudige benadering van literatuuronderwijs een verhogend effect heeft op de betrokkenheid van leerlingen tijdens de literatuurlessen binnen het vak Engels.
Dit onderzoek zal bestaan uit twee studies waarin de volgende aspecten aan de orde komen:
De relatie tussen de ‘literary teaching approach preferences’ van docenten en de ‘literary approach preferences’ van leerlingen en daarbij de mate van betrokkenheid van leerlingen bij de literatuurlessen.

Ontwerpen van een meervoudige literatuurdidactiek.

Ontwerpen van een trainingsprogramma voor docenten Engels.

Experiment waarin gekeken zal worden naar het effect van een meervoudige literatuurdidactiek m.b.t. de mate van betrokkenheid van leerlingen.

Onderwijsonderzoek is naar mijn idee niet alleen gericht op kennisvermeerdering, maar zeker ook op praktijkverbetering en kennisverspreiding. Met dit onderzoek hoop ik een zeer goed beeld te kunnen krijgen van de betrokkenheid van leerlingen tijdens literatuurlessen binnen het vak Engels met als doel het vertalen van deze kennis naar een effectieve literatuurdidactiek waarmee docenten hun bestaande praktijk kunnen verrijken.

11/11/2019

Rijksuniversiteit Groningen