Dr. E.M. (Eva) Knopp


Vakgebied:

Duits

Korte beschrijving:

Eva Knopp doet onderzoek naar meertaligheid, tweetalig onderwijs en tweede taalverwerving in schoolcontexten.

Opleiding en achtergrond

Eva Knopp is aan de universiteit in Keulen gepromoveerd over de narrative competenties van tweetalige Grieks-Duitse en Grieks-Engelse leerlingen.

Werkkring

Universitair Docent bij het Departement Moderne talen en culturen en onderzoeker bij het Center for Language Studies aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Betrokken bij het Interreg-Project “Nachbarsprache-buurcultuur”.

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Eva Knopp is lid van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.