D.C.E. (Daniël) Bartelds MA Mphill


Promotieonderzoek

De grootste uitdaging van het klassieketalenonderwijs is de huidige kloof tussen enerzijds het vertalen en anderzijds het begrijpen van authentiek Grieks of Latijn. Leerlingen vertalen mechanisch en de betekenis van de tekst gaat aan hen voorbij. Bij allerlei initiatieven om deze kloof te dichten is de meest notoire vertaalstrategie onder leerlingen tot op heden vrijwel onaangeroerd gelaten: het gebruik van het woordenboek. De destructieve manier waarop leerlingen het lexicon inzetten speelt echter een cruciale rol in de mechanische vertaalmodus waarmee zij de tekst benaderen. Desondanks besteden lesmethodes nauwelijks aandacht aan woordenboekdidactiek. Dat is een gemiste kans: bij juist gebruik kan het woordenboek namelijk de kloof dichten. Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen welke activiteiten leiden tot succesvol woordenboekgebruik, om daarmee een didactische module woordenboekgebruik Grieks te ontwerpen.

Universiteit Leiden


Vakgebied:

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

Opleiding en achtergrond

Universiteit Leiden – ICLON Geesteswetenschappen/GLTC

Buitenlandverblijf Cambridge University (Downing College)

Minor Marketing Management

Werkkring

Stanislascollege Westplantsoen – Delft