Dr. D.C.E. (Daniël) Bartelds

Gepromoveerde Dudoc-Alfa

Stanislascollege Westplantsoen


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Daniël was een van de promovendi van de lichting Dudoc-Alfa-onderzoekers die in 2017 met hun onderzoek begonnen.

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

Publicaties

  • Bartelds, D. (2018). Wat is er moeilijk aan woordenboekgebruik? Lampas, 51(3), 235-254. - Download
  • Bartelds, D. (2021). How to stay in the loop. A think-aloud study on dictionary use by excellent secondary-school students of Ancient Greek. International Journal of Lexicography, 34(4), 453-471. - Download
  • Bartelds, D. (2022). Lemma navigation by excellent secondary school students of Ancient Greek. The Journal of Classics Teaching, 23(46), 126-137. - Download
  • Bartelds, D. (in preparation). Opening the black box of expertise. Cognitive Apprenticeship in classics teaching. Classical World.
  • Bartelds, D. (2024). Zinnig zoeken: Een cognitieve benadering van woordenboekdidactiek Grieks [Proefschrift, Universiteit Leiden]. - Download

Opleiding en achtergrond

Universiteit Leiden – ICLON Geesteswetenschappen/GLTC

Buitenlandverblijf Cambridge University (Downing College)

Minor Marketing Management

Werkkring

Stanislascollege Westplantsoen – Delft

Promotieonderzoek

Zinnig zoeken: Een cognitieve benadering van woordenboekdidactiek Grieks

De grootste uitdaging van het klassieketalenonderwijs is de huidige kloof tussen enerzijds het vertalen en anderzijds het begrijpen van authentiek Grieks of Latijn. Leerlingen vertalen mechanisch en de betekenis van de tekst gaat aan hen voorbij. Bij allerlei initiatieven om deze kloof te dichten is de meest notoire vertaalstrategie onder leerlingen tot op heden vrijwel onaangeroerd gelaten: het gebruik van het woordenboek. De destructieve manier waarop leerlingen het lexicon inzetten speelt echter een cruciale rol in de mechanische vertaalmodus waarmee zij de tekst benaderen. Desondanks besteden lesmethodes nauwelijks aandacht aan woordenboekdidactiek. Dat is een gemiste kans: bij juist gebruik kan het woordenboek namelijk de kloof dichten. Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen welke activiteiten leiden tot succesvol woordenboekgebruik, om daarmee een didactische module woordenboekgebruik Grieks te ontwerpen.

14/02/2024

Universiteit Leiden