Dr. R.J.J. (Ronald) Blankenborg

Vakdidactisch meester


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Ronald Blankenborg is lid van het meesterschapsteam Klassieke Talen.

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Opleiding en achtergrond

Ronald Blankenborg promoveerde in 2015 op een proefschrift over prosodie en ritme in Homerus, dat in 2019 verscheen bij Harvard University Press. Hij publiceerde daarnaast over Griekse taalkunde, tragedie en Aristoteles’ biologische werken. Hij is als docent Oudgrieks verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als docent klassieke talen aan Marianum Groenlo.

Werkkring

Marianum, Groenlo