Vakdidactisch meester

Expertmeeting: ‘De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog’

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseert het Meesterschapsteam Cultuureducatie in samenwerking met het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog een expertmeeting met als titel ‘De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog’. Op deze expertmeeting zal worden gediscussieerd over belangrijke uitdagingen ten aanzien van het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog in de 21e eeuw. Hoe moet worden omgegaan met de morele dimensies van het leren over de Tweede Wereldoorlog? En hoe kan worden aangesloten op de verschillende achtergronden en perspectieven van leerlingen in de cultureel diverse klas?

De bijeenkomst is gericht op de uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen tussen professionals uit het veld van musea en herinneringscentra, docenten uit het voortgezet onderwijs, vakdidactici en wetenschappelijk onderzoekers.

Locatie: Nationaal Holocaust Museum, Plantage Middenlaan 27, Amsterdam

Programma Expertmeeting ‘De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog’

Meer informatie? Neem contact op met Pieter de Bruijn of Janneke van der Heide.


Inschrijvingsformulier

Inschrijven is niet meer mogelijk.