L.G.T. (Lusie) Laan-Kolanowski MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa Klassieke Talen
Vrije Universiteit Amsterdam


Vakgebied:

Klassieke Talen

Titel promotieonderzoek:

Een didactiek voor kritisch denken en reflectie bij Klassieke Talen.

Korte beschrijving:

De vakdoelen van Klassieke Talen zijn gericht op reflectie. Antieke filosofische literatuur leent zich uitstekend voor reflectie en is onderdeel van het pensum bij Klassieke Talen. Hiervoor ontbreekt tot nu toe echter een passende didactiek, waardoor deze teksten niet in volle potentie benut worden.

De hoofdvraag van mijn onderzoek is: hoe kunnen we antieke filosofische teksten inzetten bij het ontwikkelen van kritisch denken en reflectie bij leerlingen in het voortgezet onderwijs? Ik onderzoek hoe de begrippen ‘kritisch denken’ en ‘reflectie’ in de context van het bestuderen van antieke filosofische teksten bepaald kunnen worden. Op basis hiervan formuleer ik ontwerpcriteria waarmee ik bovengenoemde begrippen integreer in de traditionele stappen van het bestuderen van klassieke literatuur in de brontaal. Ik ontwikkel meetinstrumenten voor reflectie en onderzoek hoe het leerproces zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt kan worden voor leerling en docent.

Ik onderzoek de effectiviteit van de ontwerpcriteria middels een ontwerponderzoek in twee cycli, waarbij ik de ontwikkeling van de reflectievaardigheid van de leerlingen meet.

Het geheel leidt tot een didactiek waarmee leerlingen kritische vaardigheden toepassen bij het bestuderen van de teksten en uiteindelijk reflecteren op de tekst en hun eigen oordeelsvorming. Deze didactiek draagt bij aan de bredere onderwijsdoelen persoonlijkheidsvorming en burgerschapsvorming.

Contact

lusie@bobbus.nl

Werkkring

Pascal College te Zaandam