Dr. J.K.M. (Janine) Berns

Vakdidactisch meester

Radboud Universiteit


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Janine Berns zit in de klankboordgroep van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Moderne Vreemde Talen, Frans

Werkkring

Janine Berns is Universitair Docent bij het departement Moderne talen en culturen en onderzoeker bij het Centre for Language Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij doet onderzoek naar taalverandering en naar tweede- en vreemdetaalverwerving. Haar taalverwervingsonderzoek richt zich met name op uitspraak- en spreekvaardigheidsonderwijs en op schrijfvaardigheid in de doeltaal.