Dr. J.K.M. (Janine) Berns


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Janine Berns is betrokken bij het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Werkkring

Janine Berns is Universitair Docent bij het departement Moderne talen en culturen en onderzoeker bij het Centre for Language Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.


Janine Berns doet onderzoek naar taalverandering en naar tweede- en vreemdetaalverwerving. Haar taalverwervingsonderzoek richt zich met name op uitspraak- en spreekvaardigheidsonderwijs en op schrijfvaardigheid in de doeltaal.