Agenda

Taalvaardiger door taalbewustzijn in vreemde taal- en literatuuronderzoek

Doel van onze onderzoeken is het verbeteren van het taalvaardigheidsonderwijs in Moderne Vreemde Talen in het voortgezet onderwijs. Is verbetering nodig?
Ja, omdat uitspraak heel belangrijk is voor de communicatie, maar nauwelijks wordt onderwezen en getoetst in het voortgezet onderwijs (Johan).
Ja, omdat docenten moeite hebben met feedback geven op de gespreksvaardigheid van de individuele leerlingen in klassen van 25-30 leerlingen (Esther).
Ja, omdat literaire teksten in de onderbouw Duits een te geringe rol spelen en juist daarmee veel winst te behalen zou zijn (Elisabeth).
De oplossing zoeken wij alle drie in het vergroten van taalbewustzijn, zowel bij leerlingen als bij docenten. Hoe dat tot uitdrukking komt in ieders onderzoek, zullen we in dit mini-symposium toelichten. Daarnaast nodigen we u op speelse wijze uit deel te nemen aan discussie.

Johan van Hattum (VU) – Effectief Engels uitspraakonderwijs

Elisabeth Lehrner-te Lindert  (UU) – Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen.

Esther de Vrind (UL) – Adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen. De didactiek van het geven van feedback op het individuele leerproces van leerlingen in het voortgezet onderwijs havo/vwo bij gespreksvaardigheid MVT in vrije communicatieve taken.

 

Dudoc-Alfa: 1,5 jaar op weg,  zaterdag 9 april 2016, Paushuize