“Look both ways: Narrative and metaphor in education”
30-03-2017

Van 30 maart tot en met 1 april 2017 organiseert de lerarenopleiding van de VU een internationaal congres waarin narrativiteit en metaforiek samen worden gebracht. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat het een congres is voor wetenschappers (uit verschillende disciplines), lerarenopleiders en leraren en anderen werkzaam in of betrokken bij het onderwijsveld; een belangrijk aandachtspunt is daarbij juist het samenbrengen van wetenschap en praktijk – wat hebben we in de praktijk aan de inzichten uit onderzoek?

Voor meer informatie klik hier

 


Inschrijven