Agenda

Ik kwam, ik schreef, ik las, ik herschreef, ik overwon

Welke rol spelen reflectie en contextualisatie binnen het literatuuronderwijs klassieke talen? Zijn er overeenkomsten in revisie te ontdekken tussen vertalende Latinisten en herschrijvende havisten? En hoe steunen focusgroepen, observerend leren en eyetracking onze bevindingen tot nu toe? In deze workshop gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wees erop voorbereid dat wij zullen appelleren aan zowel de gymnasiast als de havist in u!

Klaske Elving (UU) – Op zoek naar een passende havo-schrijfdidactiek

Suzanne Luger (UvA) – Een onderzoek in het kader van zinvol en efficiënt vertaalonderwijs Latijn

Kokkie van Oeveren (VU) – Geïntegreerd taal- en cultuuronderwijs bij klassieke talen

 

Dudoc-Alfa: 1,5 jaar op weg,  zaterdag 9 april 2016, Paushuize