Agenda

Hoe kijk je in het hoofd van een leerling?

Martijn Koek (Nederlands), Uddhava Rozendal (geschiedenis) en Tessa de Leur (geschiedenis) doen alle drie onderzoek naar denkprocessen van leerlingen. Martijn onderzoekt hoe het lezen van literaire teksten kritisch denken bij leerlingen kan bevorderen, Uddhava werkt aan instrumenten om causaal redeneren te meten en Tessa probeert leerlingen een concreet beeld van het verleden te laten vormen door middel van inleef-opdrachten. Tijdens deze sessie schetsen Martijn, Uddhava en Tessa kort de stand van zaken van hun onderzoek. Vervolgens gaan ze met elkaar in discussie over hun gemeenschappelijke methodologische uitdaging: “hoe kijk je in het hoofd van een leerling?”. U wordt van harte uitgenodigd aan deze discussie bij te dragen.

Martijn Koek (UvA) – Literatuur als denkscholing. Een onderzoek naar een nieuwe, op kritisch leren denken gerichte benadering van literatuuronderwijs voor de bovenbouw van het VWO.

Tessa de Leur (UvA) – “Just Imagine…” Empathy-tasks in Secondary History Education.

Uddhava Rozendal (UvA) – Denken met oorzaak en gevolg: een onderzoek naar het historisch causaal redeneren van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 

Dudoc-Alfa: 1,5 jaar op weg,  zaterdag 9 april 2016, Paushuize