Agenda

Bespiegelingen over toekomstig onderwijs

Theo Douma schetst in deze inleiding achtergronden bij het advies van de commissie Schnabel. Welke mogelijkheden en perspectieven biedt het advies voor toekomstig onderwijs? Hoe verhouden onder andere kennisdomeinen, doorlopende leerlijnen, interdisciplinair werken en de vakdisciplines zich tot elkaar? Verkennen van mogelijkheden.

Theo Douma is voorzitter van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijsgroep Groningen, en was lid van het Platform Onderwijs2032.

 

Dudoc-Alfa: 1,5 jaar op weg,  zaterdag 9 april 2016, Paushuize