Publieksactiviteiten

Publieksmiddag 2019

Op 12 december 2019 vond de eerste editie van de Publieksmiddag ‘Onderzoek ontmoet Onderwijs. Talen, cultuur en geschiedenis op school’ plaats op het Amadeus Lyceum te Vleuten. Het onderwijs in talen, cultuur en geschiedenis is volop in ontwikkeling en daarbij wordt er steeds meer vakgericht wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hoewel ieder veld zijn eigen specifieke doelen heeft, zijn er ook thema’s die de vakken nadrukkelijk overstijgen. Op deze Publieksmiddag is door middel van interactieve sessies gezocht naar dwarsverbanden in de vakdidactiek van de talen, cultuur en geschiedenis. De combinatie van een interessant programma en een opkomst van meer dan honderd belangstellenden leverde inspirerende ontmoetingen op. Hieruit zijn boeiende gedachtewisselingen over de vakoverstijgende thema’s naar voren gekomen. Ook werden de resultaten van vakdidactisch onderzoek vertaald naar de concrete lespraktijk. Lees hier verder voor een verslag van deze dag. 


Dudoc-Alfa dag 2017

Op vrijdag 24 november 2017 werd de tweede Dudoc-Alfa dag gehouden in het prachtige Paushuize in Utrecht. Aanwezig waren collega-leraren en begeleiders van de promovendi, vakdidactische onderzoekers en andere genodigden. Bij ontvangst werden ze meteen verwelkomd door de nieuwe promovendi op een televisiescherm in de hal, die in korte filmpjes vertelden over hun onderzoek. Het programma begon met een inleiding van Paul Kirschner waarin hij vertelde over broodje aap-verhalen binnen het onderwijs. Zijn presentatie werd als zeer onderhoudend, interessant, en tegelijkertijd zeer prikkelend ervaren. Lees hier verder voor een verslag van deze dag.


Dudoc-Alfa dag 2016

De promovendi van het Dudoc-Alfa programma zijn 1,5 jaar op weg. Op zaterdag 9 april vertelden 12 van hen aan hun collega-leraren(opleiders), hun begeleiders, vakdidactische onderzoekers, en andere genodigden over de vorderingen met hun promotieprojecten. De dag begon met een inleiding van Theo Douma, waarin hij de mogelijkheden en perspectieven voor toekomstig onderwijs verkende n.a.v. het advies van het Platform Onderwijs2032. Van zijn uitnodiging aan de aanwezigen om tijdens zijn beschouwing vragen te stellen werd goed gebruik gemaakt, waardoor ook op deze Dudoc-Alfa dag een levendige discussie ontstond over dit actuele onderwerp. Lees hier verder voor een verslag van deze dag.