Moderne Vreemde Talen : Algemene info

Het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) stelt zich ten doel een impuls te geven aan de versterking van de vakdidactiek op het betreffende gebied, zowel in termen van vakdidactisch onderzoek zelf als het toepassen van vakdidactische kennis in het onderwijs. Het team wil daarbij voortbouwen op het werk dat al verricht is om aan de professionalisering van lerarenopleiders MVT bij te dragen, en tegelijkertijd aandacht besteden aan de vakdidactische kwesties die het werkveld als dringend en actueel heeft geïdentificeerd.

Het meesterschapsteam richt zich op de implicaties van een uitbreiding en verdieping van het MVT-curriculum met betrekking tot de componenten taal (system, gebruik, verandering) en cultuur (literatuur en andere vormen van cultuuruiting; het anders zijn in alle facetten). Enerzijds staat deze aandacht voor taal en cultuur in dienst van een meer ‘bewuste taalvaardigheid’; anderzijds worden taal en cultuur op zichzelf ook als een intellectueel en intercultureel uitdagend en vormend onderdeel van het MVT-curriculum beschouwd.

Bij een uitbreiding en verdieping van het curriculum hoort ook een passende didactiek. Het meesterschapsteam ziet (de uitbreiding van) het doeltaalgebruik in het onderwijs als noodzakelijke versterking van de  vakdidactiek en als een impuls voor beter talenonderwijs in de moderne vreemde talen.

Er wordt in Nederland slechts op beperkte schaal onderzoek verricht door (gepromoveerde) vakdidactici, en het onderzoek is nogal gefragmenteerd. Uitgaande van bovengenoemde kaders wil het meesterschapsteam overeenstemming bereiken over een vakdidactisch onderzoeksagenda voor de moderne vreemde talen en dit onderzoek waar mogelijk uitvoeren en ondersteunen.

Het team houdt zich in eerste instantie bezig met de traditionele schooltalen, t.w.  Frans, Duits, Engels en Spaans. In zijn algemeenheid wordt zoveel mogelijk over de talen geabstraheerd, met het besef dat taalspecifieke kwesties ook van belang kunnen zijn.

Recente activiteiten

Op 22 september 2016 organiseerde het meesterschapsteam een studiedag over het wat en hoe van het talenonderwijs van de toekomst met als doel te komen tot een vakdidactische onderzoeksagenda. Een kort verslag van de bijeenkomst is beschikbaar hier. Een langer verslag verschijnt binnenkort in Levende Talen.

Op 7 oktober 2016 organiseerde het meesterschapsteam een studiedag over cultuur in het MVT-onderwijs. Een overzicht van sprekers en abstracts is beschikbaar op de website van de studiedag. Deze worden op korte termijn aangevuld met de presentaties en ook volgt er uiteraard een verslag.

Het meesterschapsteam MVT heeft ook een discussiedocument opgesteld over hoe wij het MVT-onderwijs van de toekomst zien en hoe we dit met vakdidactisch onderzoek het best kunnen ondersteunen. Dit discussiedocument is op 22 september voorgelegd ter aanvulling/aanpassing/… aan de deelnemers van de studiedag. Voorts houdt het team op dit moment ook een landelijke enquête onder leraren en lerarenopleiders om nog beter inzicht te krijgen in hoe we het MVT-onderwijs van de toekomst en het bijbehorende onderzoek vorm moeten geven. Het discussiedocument vindt u hier en de link en korte inleiding tot de enquête hier. Een nieuwe versie van het discussiedocument, verrijkt met de inzichten van de studiedag, is in voorbereiding.

Samenstelling van het team

Het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen bestaat uit dr. Marjon Tammenga-Helmantel (RUG, Duits), dr. Sabine Jentges (RU, Duits), dr. Bert Le Bruyn (UU, Frans), dr. Kristi Jauregi Ondarra (UU, Spaans), dr. Tessa Mearns (UL, Engels), dr. Nivja de Jong (UL) en prof.dr. Wander Lowie (RUG, Engels, voorzitter). Het contactadres is: mailto:vakdidactiekGW@uu.nl.