Klassieke Talen: Stand van zaken

Lopende en doorlopende activiteiten:

Publicaties

 • Adema, S.M. 2017. ‘Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur in de lerarenopleiding’, in G. Geerdink en I. Pauw (eds.) Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen, 249- 256.
 • Adema, S.M. en A. van der Plaat. 2017. Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur. Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw. SLO, Enschede.
 • Adema, S.M. 2017. ‘Geef leerlingen ruimte om de Aeneis te interpreteren’. Lampas 50.1, 96-114.
 • Adema, S.M. 2016. ‘Tekenen met woorden’. Lampas 49.3 (didactische bijdrage aan themanummer Ekphrasis)
 • Adema, S.M. en L.W. van Gils. 2016. ‘Wetenschap de klas in via Quamlibet.nl’. Lampas 49.2, .
 • Luger, S. 2016. ‘Een cola-tic of een glijdende schaal? Vertalingen beoordelen in de bovenbouw’. Lampas, 49 (1), 3-19.
 • Adema, S.M. en L.W. van Gils. 2015. ‘Epistularum genera multa. Een talige benadering van teksttypen in brieven van Cicero en Plinius.’ Lampas 48.1, 18-38.
 • Adema, S., S. Luger, K. van Oeveren (eds.). 2015. Vakdidactisch themanummer Lampas 48.3.
 • Adema, S. 2015. De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave. Lampas 48.3, 238-249.
 • Luger, S. 2015. ‘Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible?’, Lampas 48.3. 213-226.
 • Van Oeveren, C.D.P. 2015. ‘’Sixteen and still not pregnant’. Tekstopdrachten bij GTC en LTC’, Lampas 48.3. 227-237.